— POZIV ZA AKTIVNO UDELEŽBO NA XII. KONGRESU Z NASLOVOM DOŽIVLJANJE ODNOSOV V DIGITALNI DOBI — Vabimo vas, da se odločite za aktivno udeležbo in prijavite svoj prispevek! Prispevki bodo v obliki individualnih referatov, ki trajajo 20 minut (15 minut predstavitev in 5 minut razprave). Delavnice trajajo do 90 minut in so predvidene v delu...