Seznam naših supervizorjev

V spodnji preglednici najdete člane združenja z doseženim nazivom supervizor ZDT. Nekateri naši supervizorji imajo naziv supervizor pridobljen tudi s strani socialne zbornice. V tabeli najdete tudi podatek o tem, kje supervizorji izvajajo supevizije ter ali sprejemajo nove supervizante.

Ime in priimek supervizorja Naziv socialne zbornice Slovenije (DA/NE)Sprejemanje supervizantovKraj izvajanja supervizije
Mateja Bedenk KoširDaLJUBLJANA
Dr. Mateja Cvetek DaLJUBLJANA
Dr. Robert Cvetek DaLJUBLJANA
Dr. Boštjan ČampaDaLJUBLJANA
Marjan Čuk DaKOPER, SVETA GORA
Janja Frelih Gorjanc DaDaKRANJ
Dr. Klaudija FerčakDaDaLJUBLJANA
Mag. Kornelija Ferčak FolnovičDaNeMARIBOR
Dr. Christian Gostečnik
Dr. Drago Jerebic DaDaCELJE, LJUBLJANA
Dr. Sara Jerebic DaDaCELJE, LJUBLJANA
Dr. Barbara KrešDaLJUBLJANA
s. Polonca MajcenovičDaDaMARIBOR
Dr. Rachel Novšak DaLJUBLJANA
Dr. Tanja PateDaLJUBLJANA
Ivan Platiša DaLJUBLJANA
Dr. Saša Poljak LukekDaLJUBLJANA
Dr. Tina Rahne MandeljDaDaDOMŽALE
Dr. Tanja Repič Slavič DaLJUBLJANA
Dr. Barbara Simonič DaDaLJUBLJANA
Mag. Tanja ValentaDaLJUBLJANA
s. Marija Veronika Verbič DaDaMARIBOR

V spodnji preglednici so navedeni supervizorji v procesu izobraževanja.

Ime in priimekNaziv socialne zbornice Slovenije Sprejemanje supervizantovKraj zvajanja supervizije
Lidija Bašič JančarDaDaNA SEDEŽU SUPERVIZANTOV