Naši člani in njihova izobrazba

V spodnji preglednici najdete člane združenja z doseženo izobrazbo na področju Zakonske in družinske terapije ter njihovim nazivom, ki jim ga je podelilo združenje ZZDTS.

Znanstveni nazivIme in priimekIzobraževanje ZDT oz. ZDŠNaziv v združenju ZZDTS
Sara Agrežmag. ZDŠ, izpopolnjevanje ZDTterapevt stažist ZDT
Denis Ališičmag. ZDŠ
Špela Andersmag. ZDŠ
Ajda Ažman Jazbecizpopolnjevanje ZDT
Mag.Teja Bandel Castro mag. ZDT
Lidija Bašič Jančar izpopolnjevanje ZDTterapevt ZDT, mentor ZDT
Mateja Bedenk Koširspec. ZDTterapevt ZDT, supervizor ZDT, mentor ZDT
Nataša Bernikizpopolnjevanje ZDT
Sonja Beznikspec. ZDT
Uršula Bizantizpopolnjevanje ZDT
Urška Blatnikizpopolnjevanje ZDT
Tina Bokunizpopolnjevanje ZDT
Anja Brinovecmag. ZDŠ
Ana Brumecmag. ZDŠ, izpopolnjevanje ZDTterapevt stažist ZDT
Brigita Chuuyamag. ZDŠ, izpopolnjevanje ZDT
Taša Cucek mag. ZDŠ, izpopolnjevanje ZDT
Peter Cvar spec. ZDT
Dr.Mateja Cvetek spec. ZDT, dr. ZDTterapevt ZDT, supervizor ZDT, mentor ZDT
Dr.Robert Cvetek spec. ZDTterapevt ZDT, supervizor ZDT, učitelj ZDT, mentor ZDT
Dr.Boštjan Čampa izpopolnjevanje ZDT, dr. ZDTterapevt ZDT, supervizor ZDT, mentor ZDT
Špela Čarmanizpopolnjevanje ZDTterapevt stažist ZDT
Lucija Černivecizpopolnjevanje ZDTterapevt stažist ZDT
Romana Čolićmag. ZDŠ, izpopolnjevanje ZDTterapevt ZDT, mentor ZDT
Marjan Čuk spec. ZDT, mag. ZDTterapevt ZDT, supervizor ZDT, mentor ZDT
Mateja Debeljakizpopolnjevanje ZDT
Dr.Nataša Demšar Pečak izpopolnjevanje ZDT terapevt stažist ZDT
Jerneja Dimec Bratina spec. ZDTterapevt ZDT, mentor ZDT
Mag.Mojca Drnovšekizpopolnjevanje ZDTterapevt stažist ZDT
Manca Erlahizpopolnjevanje ZDT
Mateja Farič Svoljšakizpoponjevanje ZDTterapevt stažist ZDT
Dr.Klaudija Ferčak dr. ZDTterapevt ZDT, supervizor ZDT, mentor ZDT
Mag.Kornelija Ferčak Folnovič mag. ZDTterapevt ZDT, supervizor ZDT, mentor ZDT
Mojca Filipič Sterle
Pavlina Finžgarizpopolnjevanje ZDTterapevt stažist ZDT
Katja Fistričmag. ZDŠ, izpopolnjevanje ZDTterapevt stažist ZDT
Janja Frelih Gorjanc spec. ZDTterapevt ZDT, supervizor ZDT, mentor ZDT
Dr.Damijan Gancdr. ZDTterapevt ZDT, supervizor ZDT, mentor ZDT
Izidor Gašperlin spec. ZDTterapevt ZDT, mentor ZDT
Darja Gebertmag. ZDŠ, izpopolnjevanje ZDTterapevt stažist ZDT
Saša Golobizpopolnjevanje ZDTterapevt stažist ZDT
Hana Goršemag. ZDŠ, izpopolnjevanje ZDT
Veronika Gosak Krebsizpopolnjevanje ZDT
Dddr.Christian Gostečnik terapevt ZDT, supervizor ZDT, učitelj ZDT, terapevt za osebno izkušnjo, mentor ZDT
Gregor Greif izpopolnjevanje ZDTterapevt stažist ZDT
Kristina Greif izpopolnjevanje ZDT
Dragica Grmmag. ZDŠ
Gašper Grobelšekizpopolnjevanje ZDTterapevt stažist ZDT
Maja Gselmanizpopolnjevanje ZDT
Mag.Tita Marija Guček mag. ZDT
Sara Hašajizpopolnjevanje ZDTterapevt stažist ZDT
Veronika Hohlermag. ZDŠ
Mojca Hojnikmag. ZDŠ, izpopolnjevanje ZDTterapevt stažist ZDT
Barbara Holcmanizpopolnjevanje ZDT
Mag.Violeta Irgl spec. ZDTterapevt ZDT, mentor ZDT
Štefanija Jaksetič Dujcterapevt ZDT, mentor ZDT
Zala Janizpopolnjevanje ZDT
Tatjana Jarcspec. ZDT
Andreja Barbara Jašspec. ZDT
Dr.Drago Jerebic spec. ZDT, dr. ZDTterapevt ZDT, supervizor ZDT, mentor ZDT
Dr.Sara Jerebic spec. ZDT, dr. ZDTterapevt ZDT, supervizor ZDT, učitelj ZDT, mentor ZDT
Pia Jermanmag. ZDŠ, izpopolnjevanje ZDT
Urška Jesenovec mag. ZDŠ, izpopolnjevanje ZDT terapevt stažist ZDT
Marija Juran Kanellopulosmag. ZDŠ, izpopolnjevanje ZDTterapevt stažist ZDT
Dr.Sabina Jurič Šenk dr. ZDTterapevt ZDT, mentor ZDT
Darja Jurinčič Jogan mag. ZDŠ, izpopolnjevanje ZDT
Katarina Juvančičizpopolnjevanje ZDT
Dr.Mateja Katona dr. ZDTterapevt ZDT, mentor ZDT
Lea Kimovecizpopolnjevanje ZDT
Dr.Irena Košir Lovšinizpopolnjevanje ZDT
Zarja Likovnik Klun mag. ZDŠ
Tina Liparmag. ZDŠ, izpopolnjevanje ZDT
Mag.Bernarda Ložarmag. ZDT
Katja Knez Steinbuchizpopolnjevanje ZDT
Lili Kodeljaizpopolnjevanje ZDTterapevt stažist ZDT
Monika Kojićmag. ZDŠ
Nana Kolmaničmag. ZDŠ, izpopolnjevanje ZDTterapevt stažist ZDT
Dr.Katarina Lia Kompan Erzarterapevt ZDT, mentor ZDT
Dr.Anica Koprivc Prepeluh dr. ZDTterapevt ZDT, mentor ZDT
Meta Koširmag. ZDŠ, izpopolnjevanje ZDT
Nina Koštomaj mag. ZDŠ, izpopolnjevanje ZDTterapevt stažist ZDT
Dr.Petja Kovačevič dr. ZDT
Mag.Katja Kozlovič izpopolnjevanje ZDTterapevt ZDT
Sabina Kračunmag. ZDŠ, izpopolnjevanje ZDTterapevt stažist ZDT
Darja Kranjcizpopolnjevanje ZDT
Sanja Kranjcmag. ZDŠ, izpopolnjevanje ZDTterapevt stažist ZDT
Urška Kranjc Jakša izpopolnjevanje ZDTterapevt stažist ZDT
Barbara Krasnićspec. ZDT
Mag.Mateja Kraševecspec. ZDTterapevt ZDT, mentor ZDT
Dr.Barbara Krešdr. ZDTterapevt ZDT, supervizor ZDT, mentor ZDT
Sandra Kuharizpopolnjevanje ZDT
Janja Lambergerizpopolnjevanje ZDT
Alenka Lanzizpopolnjevanje ZDTterapevt ZDT, mentor ZDT
Jana Lavtižar spec. ZDT
Mag.Nataša Leskovec mag. ZDT
Sandra Likarmag. ZDŠ, izpopolnjevanje ZDTterapevt stažist ZDT
Triša Lipovšek-Mešanovičizpopolnjevanje ZDT
Janez Logar mag. ZDŠ, izpopolnjevanje ZDTterapevt ZDT, mentor ZDT
Manca Lončarićmag. ZDŠ
Matija Luetićizpopolnjevanje ZDT
Vid Lutmanmag. ZDŠ, izpopolnjevanje ZDTterapevt stažist ZDT
Mag.Polonca Majcenovič mag. ZDTterapevt ZDT, supervizor ZDT, mentor ZDT
Katja Maksićmag. ZDŠ, izpopolnjevanje ZDTterapevt stažist ZDT
Dr.Mišela Mavričizpopolnjevanje ZDT
Martina Medvedmag. ZDŠ, izpopolnjevanje ZDTterapevt stažist ZDT
Metka Mejač Toplišekspec. ZDT
Mag.Anja Mesarič izpopolnjevanje ZDTterapevt ZDT, mentor ZDT
Urška Mikoličmag. ZDŠ, izpopolnjevanje ZDTterapevt stažist ZDT
Dr.Vesna Mirtspec. ZDT, dr. ZDTterapevt ZDT, supervizor ZDT, mentor ZDT
Robert Mlakarizpopolnjevanje ZDT
Zoia Murgelj Klemenšekmag. ZDŠ, izpopolnjevanje ZDT
Petra Mustarizpopolnjevanje ZDT
Vesna Nageljmag. ZDŠ, izpopolnjevanje ZDT
Sibila Nidorfermag. ZDŠ
Andreja Ninkovićizpopolnjevanje ZDT
Miha Novakmag. ZDŠ, izpopolnjevanje ZDTterapevt stažist ZDT
Dr.Rachel Novšak dr. ZDTterapevt ZDT, supervizor ZDT, mentor ZDT
Mag.Andrej Omulecterapevt ZDT, mentor ZDT
Špela Parteizpopolnjevanje ZDT
Dr.Tanja Patedr. ZDTterapevt ZDT, supervizor ZDT, mentor ZDT
Martina Pencelj mag. ZDŠ, izpopolnjevanje ZDT
Matjaž Petričmag. ZDŠ, izpopolnjevanje ZDTterapevt stažist ZDT
Urška Pevec Repnikizpopolnjevanje ZDT
Dr.Anita Pirečnik Nočdr. ZDT
Ksenija Pišljarizpopolnjevanje ZDT
Dr.Saša Poljak Lukekspec. ZDT, dr. ZDTterapevt ZDT, supervizor ZDT, učitelj ZDT, mentor ZDT
Mag.Jožica Pongracizpopolnjevanje ZDTterapevt stažist ZDT
Ana Porentamag. ZDŠ, izpopolnjevanje ZDTterapevt stažist ZDT
Nežka Porimag. ZDŠ
Katja Radejmag. ZDŠ, izpopolnjevanje ZDTterapevt stažist ZDT
Dr.Tina Rahne Mandeljspec. ZDT, dr. ZDTterapevt ZDT, supervizor ZDT, mentor ZDT
Mag.Karolina Rebernikizpopolnjevanje ZDTterapevt ZDT, mentor ZDT
Marija Remškarizpopolnjevanje ZDTterapevt ZDT, mentor ZDT
Dr.Tanja Repič Slavič dr. ZDTterapevt ZDT, supervizor ZDT, učitelj ZDT, mentor ZDT
Dr.Nataša Rijavec Klobučar spec. ZDTterapevt ZDT, mentor ZDT
Ingrid Rozmanizpopolnjevanje ZDT
Dr.Tatjana Rožičspec. ZDTterapevt ZDT, supervizor ZDT, mentor ZDT
Tina Rudolfizpopolnjevanje ZDT
Tabita Ruizizpopolnjevanje ZDT
Mag.Andrejka Rutarizpopolnjevanje ZDT
Dr.Miha Rutar dr. ZDTterapevt stažist ZDT
Mag.Tatjana Sagernik Kovačič izpopolnjevanje ZDT
Mojca Sajovicizpopolnjevanje ZDT
Jasmina Sandamag. ZDŠ, izpopolnjevanje ZDTterapevt stažist ZDT
Veronika Savnikizpopolnjevanje ZDT
Romana Seljak spec. ZDT
Dr.Barbara Simonič spec. ZDT, dr. ZDTterapevt ZDT, supervizor ZDT, učitelj ZDT, mentor ZDT
Maša Slanaizpopolnjevanje ZDTterapevt stažist ZDT
Klavdija Slaparmag. ZDŠ, izpopolnjevanje ZDTterapevt stažist ZDT
Sanja Sovecmag. ZDŠ
Mag.Melisa Spruk izpopolnjevanje ZDTterapevt stažist ZDT
Urška Stare izpopolnjevanje ZDT
Dr.Tjaša Stepišnik Perdih dr. ZDTterapevt ZDT, mentor ZDT
Urška Studenmag. ZDŠ, izpopolnjevanje ZDT
Dr.Alja Stvarnikspec. ZDT, dr. ZDTterapevt ZDT, mentor ZDT
Lea Šantlmag. ZDŠ, izpopolnjevanje ZDT
Primož Šemespec. ZDT
Ana Šeremetizpopolnjevanje ZDT
Jurij Šifrarizpopolnjevanje ZDT
Polona Škrabarizpopolnjevanje ZDT
Nejc Šmitmag. ZDŠ, izpopolnjevanje ZDT
Kaja Šoštaričmag. ZDŠ, izpopolnjevanje ZDT
Kristina Šumak mag. ZDŠ, izpopolnjevanje ZDTterapevt stažist ZDT
Tjaša Šuštarmag. ZDŠ, izpopolnjevanje ZDT
Zmago Švajncer Vrečkoizpopolnjevanje ZDTterapevt stažist ZDT
Andreja Tasičmag. ZDŠ, izpopolnjevanje ZDTterapevt ZDT, mentor ZDT
Marijana Tepinamag. ZDŠ, izpopolnjevanje ZDT
Barbara Terpin Klavžarspec. ZDTterapevt stažist ZDT
Mag.Nataša Tomcizpopolnjevanje ZDT
Manca Trost Ježmag. ZDŠ, izpopolnjevanje ZDT
Dr.Nada Trtnik spec. ZDT, dr. ZDTterapevt ZDT, mentor ZDT
Mag.Tanja Valenta izpopolnjevanje ZDT terapevt ZDT, supervizor ZDT, mentor ZDT
s. Marija Veronika Verbič spec. ZDTterapevt ZDT, supervizor ZDT, mentor ZDT
Mag.Vida Vidmar Kastelic izpopolnjevanje ZDTterapevt stažist ZDT
Luka Vižintinmag. ZDŠ, izpopolnjevanje ZDT
Mag.Jasmina Vodeb Bašaizpopolnjevanje ZDT
Nataša Vrbnjakizpopolnjevanje ZDT
Petra Vršnikmag. ZDŠ, izpopolnjevanje ZDT
Monika Vuk izpopolnjevanje ZDTterapevt stažist ZDT
Andrejka Vukmirspec. ZDTterapevt ZDT, mentor ZDT
Melita Zagorc Vegeljizpopolnjevanje ZDTterapevt stažist ZDT
Anja Zupančičizpopolnjevanje ZDT
Mag.Alenka Žavbiizpopolnjevanje ZDTterapevt stažist ZDT
Mag.Tanja Žekšterapevt ZDT, mentor ZDT
Mag. Boris Žerovnikmag. ZDT
Staš Žnidar mag. ZDŠ, izpopolnjevanje ZDTterapevt stažist ZDT
Katarina Žugman mag. ZDŠ, izpopolnjevanje ZDTterapevt stažist ZDT