Izobraževanje

V okviru izobraževanja iz področja Zakonske in družinske terapije lahko na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani izbirate med programi:

  • Drugostopenjski magistrski študijski program Zakonski in družinski študiji,
  • Doktorski študijski program tretje stopnje teologija – področje Zakonska in družinska terapija in
  • Program izpopolnjevanja Zakonska in družinska terapija.

Vse, ki želite po zaključenem izobraževanju PRIDOBITI NAZIV »ZAKONSKI IN DRUŽINSKI TERAPEVT«, ki ga podeljuje Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije PROSIMO, DA SI PRED VPISOM NA KATERO OD NAVEDENIH ŠTUDIJSKIH SMERI NA TEOLOŠKI FAKULTETI UNIVERZE V LJUBLJANI PREBERETE PRAVILNIK O PODELJEVANJU NAZIVOV, ki določa pogoje pridobivanja nazivov s strani Združenja.

OPOZORILO:

Zaključen program IZPOPOLNJEVANJE ZDT brez predhodno zaključenega magistrskega študija ZDŠ ali doktorskega študija ZDT NE ZAGOTAVLJA TEORETIČNEGA ZNANJA iz zakonske in družinske terapije v OBSEGU, KI JE POTREBEN ZA PRIDOBITEV NAZIVA ZDT TERAPEVT, zato potrebujejo kandidati za pridobitev naziva, PRIDOBITI DODATNO, formalno predpisano teoretično znanje iz zakonske in družinske terapije v obsegu 350 ur. Kandidati dodatno teoretično znanje pridobijo znotraj programov Teološke fakultete Univerze v Ljubljani, Zakonski in družinski študiji ali Izpopolnjevanje iz zakonske in družinske terapije v primeru, da se vpišejo na posamezne izbirne predmete, ki jih niso obiskovali v času svojega študija na tem študijskem programu. Kandidati lahko zahtevano teoretično znanje pridobijo tudi na drugih primernih izobraževanjih doma in/ali v tujini, pri čemer postopek priznavanja teh izobraževanj izvede strokovni svet Združenja za vsak primer posebej. Več si lahko preberete tukaj.

Za naziv »zakonski in družinski terapevt«, ki ga podeljuje Združenje, lahko zaprosite po uspešno opravljenih študijskih obveznostih na fakulteti in po zaključenem praktičnem delu izobraževanja v okviru stažiranja, ki traja najmanj dve leti in se opravlja v skladu s Pravilnikom o stažiranju in Pravilnikom o podeljevanju nazivov.

Za dodatne informacije nas lahko kontaktirate na info@zdt.si

Magistrski program

Dvoleten program Zakonski in družinski študiji. Študentje pridobijo naziv »magister/magistrica zakonskih in družinskih študijev«.
VEČ

Doktorski program

Trileten program teologija – področje Zakonska in družinska terapija. Študentje pridobijo naziv »doktor/doktorica znanosti«.
VEČ

Izpopolnjevanje

Dvoleten program izpopolnjevanja Zakonska in družinska terapija.
VEČ