Združenje zakonskih in družinskih terapevtov je v okviru Slovensko-švicarskega programa sodelovanja za zmanjševanje gospodarskih in socialnih razlik v razširjeni Evropski uniji, Sklada za Nevladne organizacije in Sklada za male projekte v okviru partnerstva v Sloveniji med 1. 4. 2012 in 30. 9. 2013 izvedlo 18-mesečni projekt z naslovom Uvajanje inovativnih sistemskih rešitev na področju sociale.

Cilji projekta so bili:

  • uvajanje inovativnih sistemskih rešitev na področju sociale,
  • vzpostavitev modela povezanosti, sodelovanja, kulture sprememb in inovacij kot trajnostne strukture za reševanje socialnih vprašanj,
  • pilotna uvedba modela v Sevnici in Ljubljani,
  • oblikovanje modela za razširitev na druge občine v Sloveniji in širše.

Organizacije, ki so sodelovale v projektu:

V okviru projekta je bilo najprej ocenjeno in predstavljeno dejansko stanje na področju sociale v Sloveniji. Nato so bile oblikovane multifunkcijske ekipe, ki so si na izobraževalnem potovanju v Bern v Švici ogledale primere dobre prakse.

Priročnik: Working-with-young-people-at-risk

Sledilo je oblikovanje in izbor 10 najboljših idej za sistemske rešitve na področju sociale v Sloveniji, informiranje in obveščanje javnosti po internetu, v medijih in na konferencah, pilotna implementacija modela v Sevnici in Ljubljani in evalvacija projekta.

Konference

  • 23. aprila 2013 konferenca v državnem svetu z naslovom Interdisciplinarni pristop pri oblikovanju dobrih praks na področju zlorabe drog
  • 24. aprila 2013 konferenca v OŠ Sava Kladnika v Sevnici z naslovom Interdisciplinarni pristop pri oblikovanju dobrih praks

Zakljucki konference.pdf

 

Aktivnosti v Sevnici

V Sevnici je bilo med 8. junijem 2012 in 19. junijem 2013 organiziranih osem srečanj na različnih lokacijah: na občini in Sevniškem gradu, na CSD, Srednji šoli Sevnica, Osnovni šoli v Boštanju, v Zdravstvenem domu Sevnica, vrtcu Ciciban in na Anima Audiva.

Oblikovana je bila svetovalnica z namenom, da bi potencialne uporabnike seznanili z možnimi oblikami pomoči.

Posavski obzornik

Sodelujoče organizacije:

Družinski inštitut Zaupanje, Sevnica, Občina Sevnica, Zdravstveni dom Sevnica, CSD Sevnica, CSD Krško, OŠ Sevnica, OŠ Boštanj, OŠ Krmelj, Policijska postaja Sevnica, Salezijanski mladinski center (SMC Sevnica), Zavod K.N.O.F., KŠTM Sevnica, Vrtec Ciciban Sevnica , OŠ Tržišče, OŠ Šentjanž,  Zavod RS za zaposlovanje, Območna služba Sevnica, Ozara Slovenija – enota Sevnica.

Aktivnosti v Ljubljani

V Ljubljani so se začele aktivnosti v okviru projekta izvajati z uvodnim sestankom 15. junija 2012  na CSD Moste-Polje in se nadaljevale do 7. maja 2013 s srečanji na Policijski postaji Ljubljana Moste, na Drog Artu, Pelikanu, Frančiškanskem družinskem inštitutu ter društvih Projekt Človek in Žarek upanja.

Sodelujoče organizacije:

CSD Ljubljana Moste-Polje, Zavod Pelikan, DrogArt, Žarek upanja, Mestna občina Ljubljana, Policijska uprava Ljubljana, sektor kriminalistične policije, Mladinski dom Jarše, Inštitut RS za socialno varstvo, Društvo Projekt Človek.

Zbornik: Uvajanje inovativnih sistemskih rešitev na področju sociale