Poslanstvo

Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije je samostojno strokovno združenje, ki je bilo ustanovljeno leta 2007 z namenom:

  • zagotavljanja strokovnosti, kakovosti in etičnosti izvajanja zakonske in družinske terapije,
  • nudenja strokovne podpore in izobraževanja,
  • povezovanja in sodelovanja članov ter druge zainteresirane javnosti pri znanstvenoraziskovalnem delu in izmenjavi dobrih praks,
  • urejanja zakonskih podlag za delo zakonskih in družinskih terapevtov,
  • uveljavitve in razvoja zakonske in družinske terapije kot stroke.

 

Za dosego svojih ciljev združenje:

  • organizira in sodeluje pri organizaciji kongresov, strokovnih srečanj in ekskurzij, predavanj, seminarjev, delavnic ter drugih oblik javnih predstavitev,
  • podeljuje nazive ter vodi redno koordinacijo terapevtskih centrov,
  • sodeluje z ministrstvi, občinami, centri za socialno delo, sodišči, zdravstvenimi domovi ter drugimi organizacijami in posamezniki, ki delujejo na področju nudenja pomoči družinam in posameznikom  v stiski.