Družinski inštitut Bližina v Celju razpisuje 1 prosto mesto za stažiste:

Prijave so možne do 15.6.2019 na sara.jerebic@blizina.si (po elektronski pošti)
Priloge: CV s kopijami dokazil.
Pogoje za prijavo: motivacija za delo