I. študijski dan “Terapevtsko delo in njegova vrednost”

18.10.2008

Prvi študijski dan Zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije, z naslovom TERAPEVTOVO DELO IN NJEGOVA VREDNOST je potekal 18. 10. 2008 na Rakovniku v Ljubljani. Na njem so udeleženci iskali odgovore na različna vprašanja povezana s terapevtskim delom.

Prof. dr. Christian Gostečnik iz Frančiškanskega družinskega inštituta je v uvodnem nagovoru zastavil vprašanji Kako odkriti in ovrednotiti lastno vrednost ter sposobnosti? ter Kako in zakaj si postaviti pravo ceno?

Dr. Peter Metlikovič, spec. ZDT, je predstavil primerjavo financiranja različnih družbenih služb in storitvenih dejavnosti, ki so sorodna terapevtski dejavnosti ter financiranje na medicinskem področju.

Izidor Gašperlin, spec. ZDT, je v svojem prispevku skušal odgovoriti na vprašanja Ali za terapevtske centre, zavode in inštitute veljajo drugačna pravila kot za podjetja?Kako pomembna je vizija, ki jo ima vodstvo centra, zavoda ali inštituta?Ali se da dostojno preživeti s terapijami itd.?

Nataša Bider Humar, spec. ZDT, je predstavila pregled plačila terapevtskih storitev in financiranja ZDT ustanov po Sloveniji.

 

– Vabilo in program