V. študijski dan “Pogled v svet”

13.10.2012

Na petem študijskem dnevu z naslovom POGLED V SVET, ki je potekal 13. 10. 2012, so naši terapevti predstavili različne vidike in izkušnje s katerimi so se srečali ob ustanavljanju terapevtskih centrov. Sledila so vprašanja udeležencev, delo po skupinah in okrogla miza z ustanovitelji centrov.

Dr. Peter Metlikovič, vodja Švicarskega projekta z naslovom Uvajanje inovativnih metod v sociali, je predstavil povzetek projekta, dr. Mojca Ciglarič pa je predstavila Sedmi okvirni program za raziskave in tehnološki razvoj, glavno orodje EU za financiranje raziskav v Evropi od leta 2007 do 2013, ter Kako začeti iskanje EU projektov in partnerje?

V tretjem delu študijskega dne so nekateri terapevti, udeleženci različnih izobraževanj v Sloveniji in tujini, podelili izkušnje, vsebine in zanimivosti, ki so se jim zdele pomembne in uporabne za terapevtsko delo.

Po koncu študijskega dne je potekala redna seja izvršilnega odbora ZZDTS.

Predstavitve prispevkov: 

  1. Peter Metlikovič: Povzetek projekta “Uvajanje inovativnih metod v sociali”
  2. Edin Duraković: Razvoj učiteljeve poklicne poti
  3. Mojca Ciglarič: Sedmi okvirni program
  4. Mojca Ciglarič: Kako začeti iskanje EU projektov in partnerjev?
  5. Darja Justinek: Nevrološko zaznavanje stresa 
  6. Sara Jerebic: Terapija z otroki

– Vabilo in program