14.04.2018

DEVETI KONGRES ZAKONSKIH IN DRUŽINSKIH TERAPEVTOV SLOVENIJE z mednarodno udeležbo je potekal 13. in 14. aprila 2018 na Teološki fakulteti v Ljubljani. Vsebino prispevkov je usmerjal naslov (PRE)ŽIVETI V ODNOSIH.

Prvi dan dvodnevnega kongresa je imela plenarno predavanje z naslovom “Manipuliranje z otroki v razvezah” Prof. dr. Gordana Buljan Flander, klinična psihologinja in psihoterapevtka ter ustanoviteljica in direktorica poliklinike za zaščito otrok in mladostnikov v Zagrebu. Drugi dan kongresa je svoj plenarni prispevek z naslovom “Terapevtski odnos s travmatiziranimi otroki” predstavila Armina Čerkić, klinična psihologinja, sistemska in EFT psihoterapevtka ter ustanoviteljica in direktorica združenja za sistemsko prakso in terapijo BIH.

Poleg plenarnega programa je bilo na kongresu prijavljenih še 33 strokovnih in znanstvenih prispevkov v petih sekcijah. Predstavljeni sta bili tudi dve delavnici.

– Zbornik

– Vabilo in program