III. študijski dan “Etika v zakonski in družinski terapiji”

23.10.2010

V ospredju tretjega študijskega dne, ki je potekal 23. 10. 2010, so bili vsebinski poudarki Etičnega kodeksa zakonskih in družinskih terapevtov. Prof. dr. Christian Gostečnik, utemeljitelj relacijske družinske terapije, je v predavanju Kdo si terapevt?predstavil držo terapevta in njegov odnos do klienta z vidika etičnosti.

Sara Jerebic, spec. ZDT, je predstavila osnutek Etičnega kodeksa, ki temelji na etičnih načelih Ameriškega združenja zakonskih in družinskih terapevtov, prilagojenih slovenskim značilnostim terapevtskega dela in zakonodaji. Kodeks opredeljuje različne vidike odgovornosti do klienta, utemeljuje načelo zaupnosti, poklicno kompetentnost in integriteto, odgovornost do študentov in supervizantov, udeležencev raziskav in stroke, opredeljuje finančne dogovore in področje oglaševanja.

Prenovljen program izobraževanja supervizorjev  je predstavila doc. dr. Tanja Repič Slavič. Supervizija je ključen in  odgovoren del terapevtskega dela, zato združenje organizira izobraževanja za supervizorje.

Ob koncu študijskega dne je strokovni svet podelil nove nazive osmim zakonskim in družinskim terapevtom ter šestim supervizorjem.

Avtorica: Katja Lampe

 

– Vabilo in program