VII. študijski dan “Intervencije pri terapevtskem delu”

18.10.2014

V prvem delu sedmega študijskega dne ZZDTS, ki je potekal 18. 10. 2014, je doc. dr. Borut Škodlar, dr. med. iz enote za psihoterapijo na Psihiatrični kliniki v Ljubljani, v svojem predavanju spregovoril o možnih intervencijah v primeru anksioznosti in samomorilnosti klientov.

Po končanem predavanju in krajšem predahu je sledila okrogla miza z naslovom INTERVENCIJE PRI TERAPEVTSKEM DELU, ki je ponudila številne odgovore na vprašanja iz pravnega področja in vpogled v pravne vidike ravnanja terapevta ob terapevtskih intervencijah. Gosti okrogle mize so bili: Renata J. Roban, spec. ZDT, Melita Kramar, spec. ZDT, dr. Robert Cvetek, profesor na Teološki fakulteti UL, Pia Olević Krč, pravnica, 2 letnik ZDT in doc. dr. Borut Škodlar, dr. med.

– Vabilo in program