VIII. kongres ZDT

07.04.2017

»OTROK IN MLADOSTNIK NA PRELOMU NOVIH SPOZNANJ« je bil naslov OSMEGA KONGRESA ZAKONSKIH IN DRUŽINSKIH TERAPEVTOV SLOVENIJE, ki je potekal 7. in 8. aprila 2017. Tako kot že nekaj zadnjih let je kongres z mednarodno udeležbo gostila Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani.

Plenarna predavateljica je bila svetovno znana specialistka razvojne pediatrije in pedopsihiatrije dr.Nadia Bruschweiler – Stern, ustanoviteljica in direktorica centra Brazelton v Ženevi, v Švici. Predavateljica je navzočim predstavila klinični pristop, ki ga je pri delu z dojenčki in njihovimi starši, razvijala zadnjih 30 let in se osredotoča na pozitivno. Zanimiva je bila predvsem predstavitev ključnega trenutka za terapevtsko spremembo pri neonatalnih intervencah, ki ga je znanstvenica poimenovala »Neonatalni trenutek srečanja«.

Na kongresu je bilo, znotraj tematskih sklopov, predstavljenih prek 20 prispevkov. Poleg prispevkov sta bili izvedeni tudi dve delavnici, okrogla miza z naslovom »Zakon o psihoterapevtski dejavnosti« in skupščina združenja, kjer so bili podeljeni nazivi in ustanovljena sekcija za znanstveno raziskovanje.

– Vabilo in program

– Zbornik