VI. kongres ZDT

28.03.2015

Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije je 27. in 28. marca 2015 pripravilo ŠESTI KONGRES ZAKONSKIH IN DRUŽINSKIH TERAPEVTOV SLOVENIJE z mednarodno udeležbo z naslovom KVALITETA (SO)BIVANJA.

Kongres je gostil profesorja in direktorja programa zakonske in družinske terapije iz ZDA dr. Todda Edwardsa in dr. Jo Ellen Patterson z Univerze San Diego, ZDA, ki sta v plenarnem predavanju prikazala primere dobrih praks implementacije družinske terapije v primarni oskrbi v zdravstvu.

Zdravnikom pogosto primanjkuje ustreznega znanja s področja psihološke pomoči, prav tako pa tudi nimajo časa za psihološke intervence, zato lahko zakonski in družinski terapevti s svojim znanjem in izkušnjami veliko prispevajo k duševnemu zdravju pacientov.

Potrebo po strokovnem povezovanju medicinske in terapevtske stroke sta izpostavila tudi slovenska plenarna predavatelja prof. dr. Igor Švab, dr. med., predstojnik Katedre za družinsko medicino in dr. med., spec. psih., in psihoterapevtka Nataša Potočnik Dajčman. Le povezovanje različnih strok lahko prispeva h kakovostni in celoviti obravnavi človeka. Obenem pa je nujno potrebna urejenost tega področja z zakonom o psihoterapevtski dejavnosti.

Poleg plenarnih predavanj, ki so zelo slikovito in nazorno prikazala potrebo po sodelovanju, je bilo na kongresu predstavljenih še 37 kratkih 30-minutnih prispevkov in primerov dobrih praks ter pet delavnic, na katerih so udeleženci lahko izkusili in bolje začutili dinamiko dela s posamezniki, otroki in družinami.

– Zbornik

– Vabilo in program