Etični kodeks

Etični kodeks je akt združenja, ki določa pravila etičnega delovanja zakonskih in družinskih terapevtov v Sloveniji. Sprejet je bil na skupščini 29. januarja 2011.

Pri oblikovanju Etičnega kodeksa smo se oprli na etični kodeks Ameriškega združenja za zakonsko in družinsko terapijo in ga uskladili z veljavno nacionalno zakonodajo.

S sprejemom Etičnega kodeksa si združenje prizadeva, da zakonski in družinski terapevti v Sloveniji svoje delo opravljajo v skladu z etičnimi standardi, katerih spoštovanje presoja častno razsodišče ZZDTS. Strokovni svet pa v primeru nejasnosti pojasnjuje razumevanje posameznih določb Etičnega kodeksa.