Dobrodošli na strani Združenja zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije.

Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije povezuje člane in terapevtske centre, ki v Sloveniji ponujajo terapevtsko obravnavo posameznikov, parov in družin po modelu relacijske zakonske in družinske terapije.

Na naši strani boste lahko našli vse pomembne informacije glede delovanja Združenja, izobraževanja, članstva v Združenju in pridobivanja strokovnih nazivov. Prav tako boste našli seznam naših članov in terapevtskih centrov po Sloveniji, ki nudijo zakonsko in družinsko terapijo. Vsako leto pripravljamo tudi strokovna srečanja, s katerimi skrbimo za prenos novih znanj in izkušenj med terapevti in zainteresirano javnostjo.

V Združenju zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije si prizadevamo za visoko kakovostno delo s posamezniki, pari in družinami, spodbujamo znanstveni razvoj modela relacijske zakonske in družinske terapije ter spodbujamo sodelovanje med terapevti, saj verjamemo, da medsebojno sodelovanje pripomore k še bolj učinkovitemu terapevtskemu delu.

Urška Kranjc Jakša, predsednica ZZDTS

XII. kongres Združenja zakonskih in družinskih terapevtov

Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije vas vabi k udeležbi na XII. kongresu Zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije z mednarodno udeležbo z naslovom Doživljanje odnosov v digitalni dobi: osamljenost, zasvojenost in digitalna demenca. Kongres bo potekal preko spleta in bo izveden v dveh delih.

Tema doživljanje odnosov v digitalni dobi: osamljenost, zasvojenost in digitalna demenca nas je nagovorila zaradi njene aktualnosti in njenih razsežnostih, ki poleg biološkega, neposredno vplivajo in oblikujejo tudi psihološko in duhovno dimenzijo življenja posameznika in družbe. S tokratnim kongresom želimo prispevati k stroki in dvigniti raven ozaveščenosti o pomenu, ne le časovnih omejitev, ustreznega načina uporabe in kvalitete izbranih vsebin, ki jih uporabniki spremljamo preko zaslonov, pač pa k ozaveščanju o nekemičnih oblikah zasvojenosti ter tveganih spletnih vedenjih, ki lahko pomembno prispevajo k razvoju duševnih motenj, s katerimi se psihoterapevti srečujemo v praksi.

Odprte so prijave za udeležbo na kongresu, ki bo potekal v dveh delih:

 • Prvi del, 25. septembra 2021, predavanjem dr. Manfreda Spitzerja in okroglo mizo z gosti organizacije LOGOUT in NIJZ;
 • Drugi del, 27. novembra 2021, s prispevki raziskovalnih in strokovnih del iz psihoterapevtske prakse.

Objavljamo tudi POZIV za oddajo prispevkov za kongres, v katerih lahko predstavite svoje raziskovalno in strokovno delo. Več si lahko preberete spodaj.

————————————————————————————–

1. DEL XII. KONGRESA | PREDAVANJE IN OKROGLA MIZA

 Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije vabi na XII. kongres z mednarodno udeležbo, katerega tema je
»DOŽIVLJANJE ODNOSOV V DIGITALNI DOBI: OSAMLJENOST, ZASVOJENOST IN DIGITALNA DEMENCA«,

ki ga odpiramo s predavanjem strokovnjaka prof. dr. MANFREDA SPITZERJA, ki ga bomo sklenili z okroglo mizo z gosti.

Predavanja in okrogla miza bodo potekala v soboto, 25. septembra 2021, preko spletne aplikacije ZOOM.

Namen okrogle mize je spodbuda razprave o strateškem in operativnem delu učinkovitega nudenja pomoči klientom ter izmenjava informacij o dostopnih intervencijah in aktivnostih, ki jih strokovnjaki iz poklicev nudenja pomoči lahko uporabimo pri delu z odraslimi posamezniki, otroci, mladostniki in družinami.

Na okrogli mizi se bomo pogovarjali s predavateljem dr. Spitzerjem, predstavnikom centra LOGOUT in predstavnikom NIJZ. 

———–

Dr. Manfred Spitzer (1958) je eden najpomembnejših nemških raziskovalcev delovanja možganov in avtor več knjižnih uspešnic. Študiral je medicino, psihologijo in filozofijo ter se je habilitiral na področju psihiatrije. Dvakrat je bil gostujoči profesor na univerzi Harvard. V Ulmu v Nemčiji vodi Univerzitetno psihiatrično kliniko in Transferni center za nevroznanosti in učenje (University of Ulm, Department of Psychiatry).

Je avtor številnih knjig, med drugim svetovne uspešnice Digitalna demenca. Na nemškem televizijskem kanalu za izobraževanje ARDalpha moderira tedensko oddajo Um in možgani. Znanstvena dognanja predstavlja na bralcu razumljiv in jasen način. V knjigi Epidemija pametnih telefonov, ki je izšla v sozaložništvu Mohorjeve Celovec in Mladinske knjige, na osnovi znanstvenih raziskav izpostavlja negativne učinke nebrzdane uporabe pametnih telefonov za družbo, še zlasti pa za otroke in mladino.

“V sloveniščino je prevedeno še eno njegovo delo, ki naslavlja pereče in aktualne družbeno­ekonomske teme sedanjega časa. Osamljenost ima Spitzer za (še ne dovolj) spoznano bolezen, ki po njegovem mnenju in raziskavah, ki jih citira, vse bolj napreduje v zahodnem svetu (tudi v Sloveniji), njene posledice pa so za posameznike, ki jih prizadene, skoraj smrtonosne, saj omogočajo in pospešujejo nastajanje raznih motenj in bolezni, od pojava depresije, prehladov in demence pa vse do srčnih infarktov, kapi in raka. Človek je po svoji osnovni nastavitvi socialno bitje, ki le v interakciji z drugimi zažari v polnem jazu (Spitzer zadnje poglavje sicer posveti tudi povsem legitimni potrebi posameznika po občasni samoti), zato osebe ob daljši osamljenosti postanejo okrnjene, kar se odrazi v mnogih telesnih in duševnih reakcijah. Osamljenost je knjiga, ki bralce spodbuja, da pogledajo okoli sebe in svojim (manj) bližnjim in morda osamljenim naklonijo več svojega – potemtakem tudi zdravilnega – skupnega časa.”

Samo Rugelj, Bukla 152 Vir: https://www.bukla.si/knjigarna/osebna-rast-duhovnost-in-ezoterika/osamljenost-spitzer.html (vzeto 28.7.2021)

———–

LOGOUT je prvi specializirani center pomoči ob različnih tveganih spletnih vedenjih, ustanovljen leta 2010, katerega primarno področje je digitalna zasvojenost. Na centru nudijo učinkovite oblike pomoči posameznikom in družinam, ter celostne didaktične vsebine za strokovne delavce s poudarkom na spletni varnostipreprečevanju zasvojenosti in krepitvi zdravja otrok in mladostnikov.

———–

Nacionalni inštitut za javno zdravje NIJZ je pred nedavnim izdal nacionalne smernice za uporabo zaslonov pri otrocih in mladostnikih, ki jih je pripravila multidisciplinarna skupina strokovnjakov in so nastale na podlagi izsledkov raziskav in soglasja številnih strokovnjakov ter po zgledih smernic iz tujine.

—————————————————————————————-

Okvirni program prvega dne XII. kongresa 25. septembra 2021

 • 8:30 – 8:50 Registracija udeležencev
 • 8:50 – 9:00 Nagovor predsednice združenja Urške Kranjc Jakša
 • 9:00 – 10:00  Predavanje prof. dr. Manfred Spitzer, Nemčija
 • 10:00 – 10:30 Odmor
 • 10:30 – 11:30 Predavanje prof. dr. Manfred Spitzer, Nemčija
 • 11:30 – 12:00 Odmor
 • 12:00 – 13:30 Okrogla miza z gosti

Predavanje bo v angleškem jeziku, okrogla miza pa bo v slovenskem in angleškem jeziku. Simultanega prevajanja ne bo.

* Pridružujemo si pravico do spremembe programa.

 

2. DEL XII. KONGRESA | PREDSTAVITVE PRISPEVKOV

Drugi del XII. kongresa z mednarodno udeležbo bo zaznamovan s predstavitvami raziskovalnih prispevkov in delavnic. 

Predavanja in delavnice bodo potekale v soboto, 27. novembra 2021, preko spletne aplikacije ZOOM.

— POZIV ZA AKTIVNO UDELEŽBO —
Vabimo vas, da se odločite za aktivno udeležbo in prijavite svoj prispevek!

 • Prispevki bodo v obliki individualnih referatov, ki trajajo 20 minut (15 minut predstavitev in 5 minut razprave). Delavnice trajajo do 90 minut in so predvidene v delu po predstavitvah individualnih referatov).
 • Rok za oddajo povzetkov prispevkov je 7. september 2021.
 • Člani znanstvenega odbora kongresa bodo prispevke pregledali in do 14. oktobra 2021podali končno odločitev o sprejetju prispevka ter možnih predlogih. Kriteriji za presojo ustreznosti so relevantnost problema za kongresno temo, ustrezna teoretična osnova, ustreznost načina obdelave problema (npr. metodologija, analiza, interpretacija) in kvaliteta prijavljenega povzetka (jezik, logičnost, jasnost in organizacija). Za dodatne informacije glede prijav prispevkov pišite na zodbor@zdt.si
 • Izdali bomo elektronski zbornik povzetkov. Kdor bo želel v njem objaviti tudi članek, naj članek pošlje do 7. septembra 2021na elektronski naslov znanstvenega odbora zodbor@zdt.si.

Povzetek prispevka oddate preko spletne povezave .

Organizacijski odbor: dr. Alja Stvarnik (vodja), Alenka Žavbi, Barbara Holcman Vicozi, Zarja Likovnik Klun, Urška Kranjc Jakša, Karolina Rebernik, Zmago Švajncer, Elizabeta Korenčan, Hana Gorše, Peperko Maja, Leja Mravlje
Znanstveni odbor: dr. Barbara Kreš (predsednica), dr. Robert Cvetek, dr. Barbara Simonič
Okvirni program drugega dela XII. kongresa 27. novembra 2021

 • 8:00 Registracija udeležencev
 • 8:50 Nagovor predsednice združenja Urške Kranjc Jakša
 • 9:00 – 17:00  Predstavitve prispevkov po sekcijah in delavnice
 • 17:00 – 18:00 Redna skupščina članov združenja

*Pridržujemo si pravico do spremembe in prilagoditve programa

 ————————————————–

PRIJAVA IN KOTIZACIJA

Kotizacija za oba dneva kongresa je enotnaKotizacije ne vračamo, lahko pa v primeru vaše odsotnosti po prehodni najavi spremembe z vašo kotizacijo obišče kongres nekdo drug.

PODATKI ZA NAKAZILO
Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije
Ulica bratov Učakar 50
SI-1000 Ljubljana
TRR:SI56 3300-0000-2502-979 (Delavska hranilnica d.d.)

NAMEN12K ter ime in priimek (primer: 12K Meta Plešej) – brez podatka o imenu in priimku si pridržujemo pravico, da vas ne uvrstimo na seznam plačanih prijav.

Namen v primeru, da plačujete kotizacijo in članarino12ČK ter ime in priimek (primer: 12ČK Meta Plešej) – brez podatka o imenu in priimku si pridržujemo pravico, da vas ne uvrstimo na seznam plačanih prijav.

REFERENCA: v primeru plačevanja preko elektronskega bančništva lahko označite polje NRC ali napišete le datum plačila.

VIŠINA KOTIZACIJE
Člani z vsemi poravnanimi članarinami
do vključno leta 2021
130€           
Člani z neporavnano članarino za leto 2021
* Prosim preverite svoje pretekle obveznosti iz
naslova plačila članarine. Letna članarina znaša 40€.
Poskrbite, da imate poravnane vse članarine preteklih let.
170€         
Študentje, brezposelni in upokojenci 70€
Zunanji udeleženci 140€

*Če potrebujete račun na podjetje ali kakšne druge informacije v zvezi z nakazilom, prosimo, kontaktirajte Zarjo Likovnik Klun na elektronski naslov: blagajnik@zdt.si.
**Kdor bi se želel včlaniti, dobi vpisnico na sledeči povezavi: Vpisnica, ki jo prav tako izpolnjeno pošlje na zgornji naslov.

Veselimo se vašega odziva in srečanja z vami!

Prisrčno vabljeni,
Organizacijski odbor XII. kongresa ZDT.si

 

BREZPLAČNA TERAPEVTSKA POMOČ V ČASU PANDEMIJE KORONAVIRUSA

Spoštovani obiskovalci spletne strani zdt.si, če se v trenutni situaciji srečate z neznanimi občutki in bi vam pogovor z družinskim terapevtom lahko olajšal doživljanje situacije, v kateri ste se znašli zaradi pandemije koronavirusa, smo vam na Združenju zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije pripravili seznam, kjer lahko poiščete brezplačno terapevtsko pomoč.

Za kakršnokoli vprašanje nas lahko kontaktirate na e-naslov: pomoc@zdt.si

Želimo vam veliko zdravja in moči pri soočanju z izzivi trenutnega časa. Ekipa Zdt.si

EVROPSKO ZDRUŽENJE DRUŽINSKIH TERAPEVTOV (EFTA)

Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije je bilo konec leta 2018 sprejeto v Evropsko združenje družinskih terapevtov (European Family Therapy Association – EFTA). EFTA je mednarodna organizacija, ki je bila ustanovljena leta 1990 z namenom spodbujati znanstveni razvoj družinske terapije. Njeni glavni cilji so povezovanje in usklajevanje evropskih nacionalnih organizacij, inštitutov in posameznikov na področju družinske terapije in sistemske prakse. EFTA je sestavljena iz 3 zbornic, Zbornice nacionalnih organizacij (EFTA – NFTO), Zbornice izobraževalnih organizacij (EFTA – TIC) in Zbornice družinskih terapevtov (EFTA – CIM).

V zbornico nacionalnih organizacij družinske terapije (EFTA – NFTO) je lahko vključena  le ena organizacija iz posamezne države. Nacionalni predstavnik Slovenije je Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije.

Vsaka članica imenuje dva predstavnika, ki v EFTI zastopata nacionalno združenje. ZDT je kot člana imenoval Barbaro Kreš in Urško Kranjc Jakša.

 

Povezava do spletne strani EFTA

Povezava do splente strani (EFTA-NFTO)

Terapevtski model

VEČ

Terapevti in terapevtski centri

VEČ

Publikacije članov

VEČ