22.12.2021

DVANAJSTI KONGRES ZDRUŽENJA ZAKONSKIH IN DRUŽINSKIH TERAPEVTOV SLOVENIJE z naslovom DOŽIVLJANJE ODNOSOV V DIGITALNI DOBI: OSAMLJENOST, ZASVOJENOST, DIGITALNA DEMENCA je potekal 25. septembra in 27. novembra 2021 preko spletne aplikacije ZOOM.

Prva plenarni predavatelj prof. dr. Manfred Spitzer, psihiater in nevroznanstvenik, je imel predavanje z naslovom “Osamljenost, zasvojenost in digitalna demenca”,

drugi plenarni predavatelj terapevt Miha Kramli, univ. dipl. teol., je imela predavanje z naslovom “Delo z nekemičnimi zasvojenostmi v psihoterapevtski praksi”.

Plenarni predavanji smo vsakokorat zaključili z interaktivnim pogovorom, ki ga je vodila Barbara Holcman Vicozi.

V prvem delu kongresa smo izpeljali okroglo mizo s strokovnjaki dr. Špela Selak – NIJZ, Nuša Klepec, mag. psih. – LogOut in Mihom Kramlijem, univ. dipl. teol. – ZDNg, katere je povezovala moderatorka Barbara Holcman Vicozi – ZDT.SI.

Poleg plenarnih predavanj je bilo na kongresu v dveh sekcijah predstavljenih 8 prispevkov in 2 izkustveni delavnici.

Terapevti, študentje in raziskovalci so se v predstavitvah rezultatov lastnih raziskav, analiz primerov in izkušenj iz terapevtske prakse dotaknili različnih tematik, kot so: terapevtsko delo z otroki zasvojenimi s spletno pornografijo, pomoč in podpora družinam za varnost v spletnem okolju, spletni grooming kot oblika zasvojenosti in kako pomagati žrtvam,  idr.

XII. kongres ZDT 2021 | ZBORNIK