Objave v znanstvenih in strokovnih revijah

 • BANDEL CASTRO, T. (2013). Relacijska družinska terapija kot ena od metod kompleksne rehabilitacije otrok z motnjo hiperaktivnosti in pozornosti ter njihovih družinPsihološka obzorja, 21(3-4), 57-68.

   – (2014). Vrstniško nasilje v osnovnih šolah: posnetek stanja in predlogi za obravnavoŠolsko svetovalno delo, 18(3-4), 82-92.

   – (2015). Ali je merjenje kakovosti življenja ustrezen kazalnik učinkovitosti poklicne in zaposlitvene rehabilitacije? Rehabilitacija, 14(supl. 1), 94-103.

    – (v tisku). Slovenian Families with Children with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: Interpersonal Relations, Parents’ Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder Symptoms and Implications for Family TherapyJournal of Family Psychotherapy.

 • BANDEL CASTRO, T. in SELJAK, R. (2016). Podobnost med starši in otroki glede na vrstni red in spol otrok v družiniSocialna pedagogika, 20(1-2), 73-96.
 • CVETEK, M. (2012). Čustveno odpuščanje v medsebojnih odnosihBogoslovni vestnik 72(2), 281-295.
 • CVETEK, M., REPIČ SLAVIČ, T., POLJAK LUKEK, S. in CVETEK, R. (2011). Marital and family therapist’s action research in light of some research problems : a one-cycle exampleContemporary Family Therapy: An International Journal, 33(1), 49–60.
 • CVETEK, R. (2002). Obravnava disfunkcionalno shranjenih izkušenj z metodo desenzitizacije in ponovne predelave z očesnim gibanjem – EMDR [Treatment of dysfunctionally stored experiences with the method Eye Movement Desensitization and Reprocessing – EMDR]. Psihološka Obzorja [Horizons of Psychology], 11(3), 55–79.

– (2002). Obravnava disfunkcionalno shranjenih izkušenj z metodo desenzitizacije in ponovne predelave z očesnim gibanjem – EMDRPsihološka obzorja, 11(3), 55–79.

– (2002). Učinkovitost metode EMDR pri zmanjševanju anksioznosti, ki jo povzroča priklic nepredelanega spominaAnthropos, 34(1–3), 117–128.

– (2005). Trends and problems in marital and family therapy research: Possible use of action research. Psihološka obzorja, 14(4), 43–60.

– (2006). Travmatične izkušnje in temelji osebe : ali čas res celi vse rane? Anthropos, 38(1/2), 15–25.

– (2008). EMDR treatment of distressful experiences that fail to meet the criteria for PTSDJournal of EMDR Practice and Research, 2(1), 2–14.

 • CVETEK, R., CVETEK, M. in GOSTEČNIK, C. (2008). Action research in the light of integrative practice of marital and family therapists and some other research problems. European Journal for Qualitative Research in Psychotherapy(3), 38–45.
 • CVETEK, M., SIMONIČ, B. in CVETEK, R. (2008). Stvaranje odnosa prema Bogu i Mariji iz perspektive teorije privrženostiBogosl. smotra, 78(3), 621–649.
 • CVETEK, R., ERZAR, T. in SIMONIČ, B. (2006). Medgeneracijski prenos verskih vrednot pri predzakoncih in izbira partnerjaAnthropos 38(3/4), 131–148.
 • ČAMPA, B. (2013). Raziskave družinskih dejavnikov pri nastanku in ohranjanju socialne fobijeKairos, št. 7(1-2), 51-56.

– (2014). Socialna anksiozna motnja in dejavniki procesa samorazkrivanja v primarni družini. V: J. Vogrinc in I. Devetak, ur., Sodobne teme na področju edukacije II. Ljubljana: Pedagoška fakulteta.

 • ČAMPA,  B., METLIKOVIČ, P., ŠUMAK, K., KOŠTOMAJ, N. in ŽNIDAR S. 2014. Analiza stroškov in koristi  na področju psihoterapije ter zdravstvenega in socialnega varstvaKairos 8(3-4), 133-149.
 • DIMEC, J. (2004). Otroci nam bodo hvaležni. Vzgoja (Starši) VI (24), 34-35.
 • ERZAR, T., ROŽIČ, T., KOMPAN ERZAR, K., ČAMPA, B. in MIRT ČAMPA, V.  (2012). Spremljanje čustvenih izrazov v terapevtskem procesu: priredba kodirnega sistema SPAFF (Specific Affect Coding System)Psihološka obzorja, 21 (3/4), 47-56.
 • FERČAK, K (2012). Telo in vključevanje telesne dimenzije v relacijski družinski terapijiKairos 6/3 (4), 47-68.
 • GOSTEČNIK, C. (1996). Kompulzivno ponavljanje kot možnost za psihološko in duhovno preobrazbo s pomočjo psihoterapijeBogoslovni vestnik [Tiskana izd.] 56( 1), 91–100.

– (1996). Zakonski konflikt kot element odrešenja. Bogoslovni vestnik [Tiskana izd.], 56(3), 285–296.

– (1997). Anton Trstenjak kot zdravnik duš. Bogoslovni vestnik [Tiskana izd.], 57(3), 277–292.

– (1997). Chronos versus kairos in psychotherapy. American Journal of Pastoral Counseling, 1(1), 49–60.

– (1997). Projektivna in introjektivna identifikacija v odrešenjskem procesuBogoslovni vestnik, 57(4), 485–495.

– (1998). Odgovornost v psihologiji in psihoanaliziBogoslovni vestnik, 58(1), 1–11.

– (1998). Prisilno ponavljanje hudih travm. Bogoslovni vestnik. [Tiskana izd.], 58(4), 479–490.

–  (1998). Psihologija ulice in njeni temeljni mehanizmiBogoslovni vestnik. [Tiskana izd.], 58(3), 281–293.

– (1999). Duhovna podoba človeka 20. stoletjaBogoslovni vestnik, 59(3), 387–407.

– (1999). The operative and redemptive mechanisms of the repetitive cycles of marital interaction. American Journal Of Pastoral Counseling, 2(2), 3–20.

– (1999). Freudov odnos s starši in njegova intrapsihična podoba Boga  [1]. Od oralne faze do ojdipskega trikotnikaTretji dan, 28(9), 61–80.

– (2000). Freudov odnos s starši in njegova intrapsihična podoba Boga [2]. Adolescenca. Tretji dan, 29(2), 45-50.

– (1999). Psihoanaliza in religijaTretji dan, 28(8), 16–32.

– (1999). Sodobni psihoanalitični pogled na religijo. Bogoslovni vestnik, 59(4), 477–499.

– (2000). The operative mechanism in family scapegoating. American Journal Of Pastoral Counseling, 3(2), 23–42.

– (2000). Freudov odnos s starši in njegova intrapsihična podoba Boga [3]. Odrasla doba in intrapsihična podoba Boga. Tretji dan, 29(3), 80–90.

– (2000). Freudov odnos s starši in njegova intrapsihična podoba Boga [4]. Odrasla doba in intrapsihična podoba Boga. Tretji dan, 29(4), 68–74.

– (2007). Odrešenje predpostavlja odnos: Relacijska družinska paradigmaBogoslovni vestnik, 67(1), 51–72.

– (2007). Sexuality and the longing for salvation. Journal of Religion and Health, 46(4), 580–590.

– (2008). Salvation presupposes a relationship: New paradigm in psychotherapy. Antonianum, 83(1), 69–93.

– (2008). Družina kot odveza: odrešenjski prostor za razreševanje travmatičnih doživetij. Bogoslovni vestnik. [Tiskana izd.], 68(3), 363–378.

– (2008). Krik po očiščenju v težkih travmah in zlorabahBogoslovni vestnik [Tiskana izd.], 68(4), 513–527.

– (2008). Zapleti v spolnosti in hrepenenje po odrešenjuBogoslovni vestnik. [Tiskana izd.], 68(1), 89–102.

– (2009). Relational human experience as sacred phenomenon. Antonianum, 84(1), 143–158.

 • GOSTEČNIK, C., CVETEK, M., POLJAK LUKEK, S., REPIČ SLAVIČ, T., CVETEK, R. (2012). Religion and addiction. Journal of religion and health, 51(4), 1165-1171.
 • GOSTEČNIK, C., CVETEK, M., PATE, T. in CVETEK, R. (2011). Milost odpuščanja v zakonskem odnosuBogoslovni vestnik, 71(4), 595–608.
 • GOSTEČNIK,C., CVETEK, R., PATE, T. in REPIČ SLAVIČ, T. (2013). Ustvarjeni po božji podobiBogoslovni vestnik, 73(4), 639-651.
 • GOSTEČNIK, C., CVETEK, R., REPIČ SLAVIČ, T., PATE, T. (2014). Nove dimenzije analize. Bogoslovni vestnik, 74(3), 507-520.

– (2016). Vloga religije v psihoanalizi. Bogoslovni vestnik, 76(1), 177-190.

 • GOSTEČNIK, C., POLJAK LUKEK, S., REPIČ SLAVIČ, T. (2010). Izkrivljene oblike religioznega doživljanjaBogoslovni vestnik70(2), 229–238.
 • GOSTEČNIK, C. in REPIČ SLAVIČ, T. (2009). Relational marital paradigm. American Journal of Psychotherapy, 63(1), 1–12.
 • GOSTEČNIK, C., REPIČ SLAVIČ. T., CVETEK, M. in CVETEK, R. (2009). The salvational process in relationships : a view from projective-introjective identification and repetition compulsionJournal of Religion and Health, 48(4), 496–506.

– (2010). Hidden mission of the psyche in abuse and addictionJournal of Religion and Health, 49(3), 361–376.

 • GOSTEČNIK, C. REPIČ SLAVIČ, T. in CVETEK, R. (2008). Redemptive experience in relational family therapy: a Christian perspective. Journal of religion and health. 47(3), 386-397.

– (2009). Insecure attachment in couples’ relationshipsJournal of Pastoral Care and Counselling, 63(3/4), 1–9.

– (2009). Potential curative space in relational family therapyJournal of family psychotherapy, 20(1), 46-59.

 • GOSTEČNIK, C., REPIČ SLAVIČ, T., PATE, T., CVETEK, R. (2015). Sanctity of the body and the relational paradigm. Journal of religion and health, 54(6), 2073-2085.
 • GOSTEČNIK, C., REPIČ SLAVIČ, T., POLJAK LUKEK, S. in CVETEK, R. (2011). Travmatsko izkustvo in dojemanje religioznosti. Bogoslovni vestnik, 71(2), 265–277.

– (2014). Trauma and religiousness. Journal of religion and health, 53(3), 690-701.

 • GOSTEČNIK, C., REPIČ SLAVIČ, T., POLJAK LUKEK, S., PATE, T., CVETEK, R. (2016). Emotional detachment of partners and the sanctity of the relationship with the analyst as the most powerful curative factorJournal of religion and health, [Online ed.], 1-14.
 • JEREBIC, D. (2014). Prevara kot oblika regulacije občutja zavrženosti v zakonskem in političnem odnosu. Tretji dan, 1318-1238.

– (2014). Zakaj se žena želi ločiti od moža, ko se le ta pozdravi zasvojenosti od alkohola?. V: MALAČIČ, Janez (ur.), GAMS, Matjaž (ur.). Soočanje z demografskimi izzivi : zbornik 17. mednarodne multikonference Informacijska družba – IS 2014, 6. oktober 2014, [Ljubljana, Slovenia] : zvezek B = Facing demographic challenges : proceedings of the 17th International Multiconference Information Society – IS 2014, October 6th, 2014, Ljubljana, Slovenia : volume B. Ljubljana: Institut Jožef Stefan, str. 17-20.

– (2015). Vloga družinskega terapevta in skupine za razvezane pri okrevanju po ločitvi = The role of a family therapist and a support group for divorced in the process of recovery after divorce. V: JAKOB, S.(ur.), HORVAT, T. (ur.), BRCAR, F. Družina in šola pred skupnimi izzivi : znanstvena monografija. Rakičan: RIS Dvorec, str. 14-27.

– (2015). Vedenja in okoliščine, ki pripeljejo do razveze. V: MALAČIČ, J. (ur.), GAMS, M. (ur.). Soočanje z demografskimi izzivi : zbornik 18. mednarodne multikonference Informacijska družba – IS 2015, 5. oktober 2015, [Ljubljana, Slovenia] : zvezek B = Facing demographic challenges : proceedings of the 18th International Multiconference Information Society – IS 2015, October 5th, 2015, Ljubljana, Slovenia : volume B, 18. Mednarodna multikonferenca Informacijska družba – IS 2015, Ljubljana, 6. oktober 2015. Ljubljana: Institut Jožef Stefan, str. 15-17.

– (2015). Doprinos relacijske družinske terapije pri razumevanju in reševanju težav na delovnem mestu oz. povezanih z delovnim mestom. V: LOJK, B. (ur.). Težave na delovnem mestu v očeh psihoterapevta – pogledi in praksa različnih pristopov : predstavitve psihoterapevtskih šol, udeleženk strokovnega srečanja Težave na delovnem mestu v očeh psihoterapevta, Ljubljana, 6. in 7. marec 2015. Kranj: Evropski inštitut za realitetno terapijo, str. 165-185.

– (2016).  Izziv in težave razvezanih in ponovno poročenih zakoncev v partnerstvu in starševstvu. V: HORVAT, T. (ur.), CELEC, R. (ur.), JAKOB, S. (ur.). IV. mednarodna znanstvena konferenca Izzivi in težave sodobne družbe, Rakičan, 04. julij do 05. julij 2016. Rakičan: RIS Dvorec, str. 252-261.

 • JEREBIC, D. in JEREBIC, S. (2011). Odvisnost kot oblika malikovanja. Bogoslovni  vestnik, 71 (2), 279–292.

– (2012). Različni modeli zdravljenja odvisnosti in relacijska družinska terapija. Bogoslovni  vestnik, 72 (2), 297–309.

 • JEREBIC, S. (2010). Ali sva za skupaj?Božje okolje35 (2), 32–34.
 • JEREBIC, S. in JEREBIC, D. (2009). Biti zakonca in staršaVzgoja,11 (42), 36-37.
 • JURIČ ŠENK, S. (2009). Povezanost partnerske navezanosti staršev z njihovimi vzgojnimi stiliPsihološka obzorja, 18(1), 63–87.

– (2009). Smisel življenja birmancev, njihov odnos do staršev ter strah pred samomorom. Anthropos41(3/4), 55–77.

– (2011). Difference in relationship satisfaction and adult attachment in married and cohabitating couplesAnthropos 43(1/2), 51–69.

– (2011). Pomembne kategorije starševstva za odrasle brez otrok ter za odrasle z otroki in vnuki. Psihološka obzorja20(2), 37–60.

– (2011). Učna klima ter njena povezanost s samopodobo dijakov Gimnazije KranjSocialna pedagogika15(1), 55–77.

– (2014). Vzgoja otrok in vloga šole. Didakta, 24, št. 175, str. 14-22

 • KOMPAN ERZAR, K., GOSTEČNIK, C. in ERZAR, T. (2005). ‘I remember checking on my mother to see if she was still breathing.’ How a relationship maintains, regulates, and helps resolve traumatic experiences: Relational family integrationPsihološka obzorja, 14(3), 89–105.
 • KOMPAN ERZAR, K., POLJANEC, A., SIMONIČ, B., in NOVŠAK, R. (2008). A young mothers’ group : a safe haven and secure base for motherhood. Illinois child welfare41, 108–121.
 • KOMPAN ERZAR, K., ROŽIČ, T. in SIMONIČ, B. (2011). Vloga in pomen navezanosti pri razvoju otrok v nadomestnih družinah. Socialno delo, 50(2/3), 103–111.
 • KOMPAN ERZAR, K. in SIMONIČ, B. (2007). Bolečina zavrženosti: afektivna podoba in dinamika zakonske nezvestobeKairos, 1(3/4), 23–39.

– (2010). Marital infidelity: relational family therapy perspective on adult detachmentJournal of family psychotherapy, 21(2), 105–116.

– (2010). Marital infidelity: Relational family therapy perspective on adult detachment. Journal of Family Psychotherapy, 21(2),  105–116.

 • KOMPAN ERZAR, K., SIMONIČ, B. in POLJANEC, A. (2008). Afektivna dinamika čustvene ločenosti v zakonski terapiji. Bogoslovni vestnik, 68(4), 497–512.
 • KOPRIVC PREPELUH, A. (2013). Upravičenost oblikovanja spolno homogenih ženskih terapevtskih skupin. Bogoslovni vestnik 73(1), 111—120.
 • MAJCENOVIČ, P (2012). Povezanost vzgojnih slogov z navezanostjo na druge in na BogaBogoslovni vestnik72, 265–280.
 • MIRT ČAMPA, V. (2013) Motnje hranjenja v luči relacijske družinske terapijeKairos, 7 (1/2), 69-86.

– (2014). Oseba s simptomi motnje hranjenja v procesu relacijske družinske terapijeSodobne teme na področju edukacije II. 261-274.

 • NOVŠAK, R., RAHNE MANDELJ, T., in SIMONIČ, B. (2012). Therapeutic implications of religious-related emotional abuseJournal of Aggression Maltreatment and trauma, 21(1)31–44.
 • PATE, T., RUTAR, M., BATTELINO, T., DROBNIČ RADOBULJAC, M., BRATINA, N. (2015). The Support Group for Parents in Their Coping With Child’s Type 1 DiabetesZdravstveno varstvo54 (2), 79-85.
 • POLJAK LUKEK, S. (2012). Ali lahko izkušnjo kaznovanja v vzgoji iz otroštva povezujemo z depresivnimi ali s tesnobnimi stanji v odraslosti? Psihološka obzorja, (21/ 3-4), 29-36.

– (2015). Intergenerational transfer of parenting styles: correlations between experience of punitive discipline in childhood, opinion regarding discipline methods, and context of parentingJournal of aggression, maltreatment & trauma, (24/ 3), 299-318.

 • POLJANEC, A. in SIMONIČ, B. (2008). Starševstvo za tretje tisočletje v luči teorije navezanosti. Socialno delo, 47( 3/6), 241–248.

– (2011). L’empatia umana : riflesso dell’amore divinoFamiglia domani, 27(4), 33–48.

– (2012). Starševstvo kot prostor razvoja empatije pri otrokuBogoslovni vestnik, 72(1), 113–122.

 • REPIČ SLAVIČ, T. (2005). Fizična zloraba v otroštvu in strah pred intimnostjo v partnerskem odnosu [Physical abuse in childhood and fear of intimacy in adult intimate relationships]. Psihološka obzorja, 14(3), 107–124.

– (2006). Avtonomija in intimnost v družini kot dejavnika tveganja za spolno zlorabo[Autonomy and intimacy in the family as risk factors for sexual abuse]. Psihološka obzorja, 15(1), 111–125.

– (2006). Spolna zloraba fantov v otroštvu: prevalenca, značilnosti žrtev, njihovih družin in storilcev ter posledice, ko zlorablja moški in ko ženskaPsihološka obzorja, 15(2), 89–101.

– (2007). Fear of intimacy among married and divorced persons in association with physical abuse in childhood. Journal of divorce & remarriage, 46(3/4), 49–62.

– (2009). Spolna zloraba v družini: najhujša zloraba otrokovega zaupanjaOtrok in družina, 58, 12-15.

 • REPIČ SLAVIČ, T. in GOSTEČNIK, C. (2017). Relational family therapy as an aid toward resolving the trauma of sexual abuse in childhood in the process of separation in the couple relationship. Journal of marital and family therapy, 1-13.
 • RIJAVEC KLOBUČAR, N. (2002). Izobraževanje za partnerske odnose kot izhodišče spreminjanja družine : partnerja – kreatorja družineAS. Andragoška spoznanja, 8 (1), 48-53.

– (2011). Transformativno učenje v partnerskih odnosih na prehodu v starševstvoAndragoška spoznanja, 17(3), 31-39.

– (2015). Rojstvo otroka : priložnost za duhovno učenjeBogoslovni vestnik, 75 (4), 771-780.

– (2016). The role of spirituality in transition to parenthood: qualitative research using transformative learning theoryJournal of religion and health.

– (2016). Transition to parenthood and susceptibility to divorce : qualitative research of divorced young parents in SloveniaThe person and the challenges,  6(1), 157-177.

 • RIJAVEC KLOBUČAR, N. in SIMONIČ, B. (2016). Risk factors for divorce in Slovenia: a qualitative study of divorced persons’ experience. Journal of family studies, (online), 1–16.

– (2017). Causes of Divorce from the Perspective of Females in Slovenia. Journal of Divorce &Remarriage.

 • RUTAR, M. in PATE, T. (2011). Kakovost življenja parov s kronično boleznijo in duhovnost. Bogoslovni vestnik, 71 (4), 609–620.
 • SIMONIČ, B. (2006). Antropološko–psihološke in teološke osnove prenašanja vrednot: zgodnja navezanost na starše in temelji religioznosti. Bogoslovni vestnik, 66(1), 123–136.

– (2006). Prva resnica je rojstvo, zadnja je smrt: izguba in žalovanje v družinskem sistemu. Anthropos 38(1/2=201/202), 173–181.

– (2006). Ali so vrednote relacijske? Utemeljenost vrednot v primarnem odnosuAnthropos, 38(1/2), 35–40.

– (2010). Empatija kot temelj kulture odnosovNaša družina, februar(2), 14-15.

– (2010). Vera, ki je pretrd(n)aNaša družina, april(4), 14-15.

– (2010). V začaranem krogu alkoholne omame. Naša družina, oktober(8), 12-13.

– (2012). Empatija: temeljna drža prostovoljcaVzgoja, 14(1), 45-46.

– (2014). Psihoterapija kot možnost razvoja empatije v odraslostiAS. Andragoška spoznanja, 20(4), 63–76.

– (2014). Coping with divorce and relational family therapyFamily forum, 4, 203–222.

– (2015). Ranljivost sodobnih družin in spodbuda k materinski rahločutnosti v pastoralni skrbi za družineBogoslovni vestnik, 75(3), 487–494.

– (2015). Empathic parenting and child developmentThe person and the challenges, 5(2), 109–121.

 • SIMONIČ, B. in CVETEK, R. (2006). Zgodnja navezanost na starše in temelji religioznosti(navezanost na Boga in Marijo) [Early attachment to parents and foundations of religiosity (attachment to God and Mary)]. Bogoslovni vestnik, 66(3), 339–358.
 • SIMONIČ, B., ERZAR, T. in CVETEK, R. (2006). Značaj roditeljstva u procesu religiozne socijalizacije : (teorija privrženosti i preuzimanje religioznih vrijednosti)Rječki teološki časopis, 16(2=32), 523–552.
 • SIMONIČ, B., CVETEK, R., GOJZNIKAR, G., MAVRIČ, L., SEČNIK, J. in JANEŽIČ, V. (2007). Religija kot vir pomoči pri soočanju s stresnimi in travmatičnimi dogodkiBogoslovni vestnik, 67(2), 261–280.
 • SIMONIČ, B. in POLJANEC, A. (2008). Ko odnos propade: posledice ločitve in proces žalovanja. Socialno delo, 47(3/6), 249–257.

– (2014). Building motherhood in the young mothers’ group. Child care in practice, 20(3), 270–285.

 • SIMONIČ, B., POLJANEC, A. In KATONA, M. (2013). Alkoholizem kot mehanizem čustvene regulacije v družinskem sistemu in pristop relacijske družinske terapije v procesu okrevanja družine. Anthropos 45 (3/4), 269-283.
 • SIMONIČ, B., RAHNE MANDELJ, T., in NOVŠAK, R. (2013). Religious-related abuse in the family. Journal of Family Violence, 28(4), 339-349.

   – (2014). Značilnosti in posledice verske zlorabeBogoslovni vestnik, 74(1), 119-128.

 • SIMONIČ, B. in RIJAVEC KLOBUČAR, N. (2016). Experiencing positive religious coping in the process of divorce: a qualitative study. Journal of religion and health, 55(3), 1–11.

– (2017). Attachment perspective on marital dissolution and Relational family therapy. Journal of Divorce and Remarriage, (online), 1–14.

 • STEPIŠNIK PERDIH, T. (2011). Osebnostne lastnosti in vrstni red rojstva. Socialna pedagogika, 15(3), 223 – 242.

– (2015). Navezanost in travma: poročilo z mednarodnega kongresa v Rimu od 19. do 21. septembra 2014. Kairos, 9(4), str. 159-164.

– (2017). Fiziološke dimenzije čustev v Svetem pismu. Bogoslovni vestnik, 77(1), str. 221-227.

 • ŠVAJGER, A., DENŠA, A. in BANDEL, T. (2013). Uporabnost vprašalnika o notranji moči »Vrij-Baan« v programu zaposlitvene rehabilitacijeRehabilitacija, 12(2), 29-38.
 • ŽIBERNA, V. in ČAMPA, B. (2013). Spletna aplikacija za izvajalce socialnovarstvenih programov s centralno bazo podatkovSocialni izziv 18 (34), 30-35.