Naši člani in njihova izobrazba

V spodnji preglednici najdete člane združenja z doseženo izobrazbo na področju Zakonske in družinske terapije ter njihovim nazivom, ki jim ga je podelilo združenje ZZDTS.

Akademski nazivIme in priimekIzobraževanje ZDT oz. ZDŠNaziv v združenju ZZDTS
Denis Ališičmag. ZDŠ
Špela Andersmag. ZDŠ
Mag.Teja Bandel Castro mag. ZDT
Lidija Bašič Jančar izpopolnjevanje ZDTterapevt ZDT
Mateja Bedenk Koširspec. ZDTterapevt ZDT, supervizor ZDT
Sonja Beznikspec. ZDT
Uršula Bizantizpopolnjevanje ZDT
Anja Brinovecmag. ZDŠ
Ana Brumecmag. ZDŠ, izpopolnjevanje ZDTterapevt stažist ZDT
Sara Bürmenmag. ZDŠ, izpopolnjevanje ZDT
Brigita Chuuyamag. ZDŠ, izpopolnjevanje ZDT
Taša Cucek mag. ZDŠ, izpopolnjevanje ZDT
Peter Cvar spec. ZDT
Dr.Mateja Cvetek spec. ZDT, dr. ZDTterapevt ZDT, supervizor ZDT
Dr.Robert Cvetek spec. ZDTterapevt ZDT, supervizor ZDT, učitelj ZDT
Dr.Boštjan Čampa izpopolnjevanje ZDT, dr. ZDTterapevt ZDT, supervizor ZDT
Romana Čolićmag. ZDŠ, izpopolnjevanje ZDTterapevt ZDT
Marjan Čuk spec. ZDT, mag. ZDTterapevt ZDT, supervizor ZDT
Dr.Nataša Demšar Pečak izpopolnjevanje ZDT terapevt stažist ZDT
Jerneja Dimec Bratina spec. ZDTterapevt ZDT
Mag.Mojca Drnovšekizpopolnjevanje ZDTterapevt stažist ZDT
Mateja Farič Svoljšakizpoponjevanje ZDTterapevt stažist ZDT
Dr.Klaudija Ferčak dr. ZDTterapevt ZDT, supervizor ZDT
Mag.Kornelija Ferčak Folnovič mag. ZDTterapevt ZDT, supervizor ZDT
Mojca Filipič Sterle
Pavlina Finžgarizpopolnjevanje ZDT
Katja Fistričmag. ZDŠ, izpopolnjevanje ZDT
Janja Frelih Gorjanc spec. ZDTterapevt ZDT, supervizor ZDT
Damijan Gancizpopolnjevanje ZDTterapevt ZDT
Izidor Gašperlin spec. ZDTterapevt ZDT
Darja Gebertmag. ZDŠ, izpopolnjevanje ZDTterapevt stažist ZDT
Saša Golobizpopolnjevanje ZDTterapevt stažist ZDT
Dr.Christian Gostečnik terapevt ZDT, supervizor ZDT, učitelj ZDT, terapevt za osebno izkušnjo
Gregor Greif izpopolnjevanje ZDTterapevt stažist ZDT
Kristina Greif izpopolnjevanje ZDT
Gašper Grobelšekizpopolnjevanje ZDTterapevt stažist ZDT
Maja Gselmanizpopolnjevanje ZDT
Mag.Tita Marija Guček mag. ZDT
Mojca Hojnikmag. ZDŠ, izpopolnjevanje ZDTterapevt stažist ZDT
Barbara Holcmanizpopolnjevanje ZDT
Violeta Irgl spec. ZDT
Dr.Drago Jerebic spec. ZDT, dr. ZDTterapevt ZDT, supervizor ZDT
Dr.Sara Jerebic spec. ZDT, dr. ZDTterapevt ZDT, supervizor ZDT, učitelj ZDT
Urška Jesenovec mag. ZDŠ, izpopolnjevanje ZDT terapevt stažist ZDT
Dr.Sabina Jurič Šenk dr. ZDTterapevt stažist ZDT
Darja Jurinčič Jogan mag. ZDŠ, izpopolnjevanje ZDT
Dr.Mateja Katona dr. ZDTterapevt ZDT
Zarja Likovnik Klun mag. ZDŠ
Katja Knez Steinbuchizpopolnjevanje ZDT
Lili Kodeljaizpopolnjevanje ZDT
Dr.Anica Koprivc Prepeluh dr. ZDTterapevt ZDT
Meta Koširmag. ZDŠ, izpopolnjevanje ZDT
Nina Koštomaj mag. ZDŠ, izpopolnjevanje ZDT
Dr.Petja Kovačevič dr. ZDT
Mag.Katja Kozlovič izpopolnjevanje ZDT
Sabina Kračunmag. ZDŠ, izpopolnjevanje ZDT
Darja Kranjcizpopolnjevanje ZDT
Sanja Kranjcmag. ZDŠ, izpopolnjevanje ZDTterapevt stažist ZDT
Urška Kranjc Jakša izpopolnjevanje ZDTterapevt stažist ZDT
Dr.Barbara Krešdr. ZDTterapevt ZDT, supervizor ZDT
Katja Kuglermag. ZDŠ, izpopolnjevanje ZDT
Sandra Kuharizpopolnjevanje ZDT
Janja Lambergerizpopolnjevanje ZDT
Alenka Lanzizpopolnjevanje ZDTterapevt ZDT
Jana Lavtižar spec. ZDT
Mag.Nataša Leskovec mag. ZDT
Sandra Likarmag. ZDŠ, izpopolnjevanje ZDT
Janez Logar mag. ZDŠ, izpopolnjevanje ZDTterapevt ZDT
Vid Lutmanmag. ZDŠ, izpopolnjevanje ZDTterapevt stažist ZDT
Mag.Polonca Majcenovič mag. ZDTterapevt ZDT, supervizor ZDT
Katja Maksičmag. ZDŠ, izpopolnjevanje ZDT
Dr.Mišela Mavričizpopolnjevanje ZDT
Mag.Anja Mesarič izpopolnjevanje ZDTterapevt ZDT
Dr.Peter Metlikovič
Robert Mlakarizpopolnjevanje ZDT
Sibila Nidorfermag. ZDŠ
Dr.Rachel Novšak dr. ZDTterapevt ZDT, supervizor ZDT
Dr.Tanja Patedr. ZDTterapevt ZDT, supervizor ZDT
Martina Pencelj mag. ZDŠ, izpopolnjevanje ZDT
Matjaž Petričmag. ZDŠ, izpopolnjevanje ZDTterapevt stažist ZDT
Ivan Platiša spec. ZDTterapevt ZDT, supervizor ZDT
Dr.Saša Poljak Lukekspec. ZDT, dr. ZDTterapevt ZDT, supervizor ZDT, učitelj ZDT
Dr.Tina Rahne Mandeljspec. ZDT, dr. ZDTterapevt ZDT, supervizor ZDT
Mag.Karolina Rebernikizpopolnjevanje ZDTterapevt stažist ZDT
Marija Remškarizpopolnjevanje ZDTterapevt ZDT
Dr.Tanja Repič Slavič dr. ZDTterapevt ZDT, supervizor ZDT, učitelj ZDT
Dr.Nataša Rijavec Klobučar spec. ZDT
Dr.Tatjana Rožičspec. ZDTterapevt ZDT
Dr.Miha Rutar dr. ZDTterapevt stažist ZDT
Mag.Tatjana Sagernik Kovačič izpopolnjevanje ZDT
Mojca Sajovicizpopolnjevanje ZDT
Jasmina Sandamag. ZDŠ, izpopolnjevanje ZDTterapevt stažist ZDT
Romana Seljak spec. ZDT
Dr.Barbara Simonič spec. ZDT, dr. ZDTterapevt ZDT, supervizor ZDT, učitelj ZDT
Mag.Melisa Spruk izpopolnjevanje ZDTterapevt stažist ZDT
Urška Stare izpopolnjevanje ZDT
Dr.Tjaša Stepišnik Perdih dr. ZDTterapevt ZDT
Dr.Alja Stvarnikspec. ZDT, dr. ZDT
Polona Škrabarizpopolnjevanje ZDT
Kristina Šumak mag. ZDŠ, izpopolnjevanje ZDTterapevt stažist ZDT
Andreja Tasičmag. ZDŠ, izpopolnjevanje ZDTterapevt stažist ZDT
Barbara Terpin Klavžarspec. ZDT
Dr.Nada Trtnik spec. ZDT, dr. ZDTterapevt ZDT
Mag.Tanja Valenta izpopolnjevanje ZDT terapevt ZDT, supervizor ZDT
s. Marija Veronika Verbič spec. ZDTterapevt ZDT, supervizor ZDT
Mag.Vida Vidmar Kastelic izpopolnjevanje ZDTterapevt stažist ZDT
Petra Vršnikmag. ZDŠ, izpopolnjevanje ZDT
Monika Vuk izpopolnjevanje ZDT
Andrejka Vukmir spec. ZDTterapevt ZDT
Anja Zupančičizpopolnjevanje ZDT
Mag.Alenka Žavbiizpopolnjevanje ZDTterapevt stažist ZDT
Mag. Boris Žerovnikmag. ZDT
Staš Žnidar mag. ZDŠ, izpopolnjevanje ZDT
Katarina Žugman mag. ZDŠ, izpopolnjevanje ZDTterapevt stažist ZDT
Sara Žvikartizpopolnjevanje ZDT