Naši člani in njihova izobrazba

V spodnji preglednici najdete člane združenja z doseženo izobrazbo na področju Zakonske in družinske terapije ter njihovim nazivom, ki jim ga je podelilo združenje ZZDTS.

Akademski nazivIme in priimekIzobraževanje ZDT oz. ZDŠNaziv v združenju ZZDTS
Mag.Teja Bandel Castro mag. ZDT
Lidija Bašič Jančar izpopolnjevanje ZDTterapevt ZDT
Uršula Bizantizpopolnjevanje ZDT
Anja Brinovecmag. ZDŠ
Ana Brumecmag. ZDŠ, izpopolnjevanje ZDT
Sara Bürmenmag. ZDŠ, izpopolnjevanje ZDT
Brigita Chuuyamag. ZDŠ, izpopolnjevanje ZDT
Taša Cucek mag. ZDŠ, izpopolnjevanje ZDT
Peter Cvar spec. ZDT
Dr.Mateja Cvetek spec. ZDT, dr. ZDTterapevt ZDT, supervizor ZDT
Dr.Robert Cvetek spec. ZDTterapevt ZDT, supervizor ZDT, učitelj ZDT
Dr.Boštjan Čampa dr. ZDTterapevt ZDT
Marjan Čuk spec. ZDT, mag. ZDTterapevt ZDT, supervizor ZDT
Dr.Nataša Demšar Pečak izpopolnjevanje ZDT terapevt stažist ZDT
Jerneja Dimec Bratina spec. ZDTterapevt ZDT
Mag.Mojca Drnovšekizpopolnjevanje ZDTterapevt stažist ZDT
Mateja Farič Svoljšakizpoponjevanje ZDTterapevt stažist ZDT
Dr.Klaudija Ferčak dr. ZDTterapevt ZDT, supervizor ZDT
Mag.Kornelija Ferčak Folnovič mag. ZDTterapevt ZDT, supervizor ZDT
Mojca Filipič Sterle
Pavlina Finžgarizpopolnjevanje ZDT
Katja Fistričmag. ZDŠ, izpopolnjevanje ZDT
Janja Frelih Gorjanc spec. ZDTterapevt ZDT, supervizor ZDT
Damijan Gancizpopolnjevanje ZDTterapevt ZDT
Izidor Gašperlin spec. ZDTterapevt ZDT
Darja Gebertmag. ZDŠ, izpopolnjevanje ZDTterapevt stažist ZDT
Dr.Christian Gostečnik terapevt ZDT, supervizor ZDT, učitelj ZDT, terapevt za osebno izkušnjo
Gregor Greif izpopolnjevanje ZDTterapevt stažist ZDT
Kristina Greif izpopolnjevanje ZDT
Gašper Grobelšekizpopolnjevanje ZDTterapevt stažist ZDT
Maja Gselmanizpopolnjevanje ZDT
Mag.Tita Marija Guček mag. ZDT
Mojca Hojnikmag. ZDŠ, izpopolnjevanje ZDTterapevt stažist ZDT
Barbara Holcmanizpopolnjevanje ZDT
Violeta Irgl spec. ZDT
Dr.Drago Jerebic spec. ZDT, dr. ZDTterapevt ZDT, supervizor ZDT
Dr.Sara Jerebic spec. ZDT, dr. ZDTterapevt ZDT, supervizor ZDT, učitelj ZDT
Urška Jesenovec mag. ZDŠ, izpopolnjevanje ZDT terapevt stažist ZDT
Dr.Sabina Jurič Šenk dr. ZDTterapevt stažist ZDT
Darja Jurinčič Jogan mag. ZDŠ, izpopolnjevanje ZDT
Dr.Mateja Katona dr. ZDTterapevt ZDT
Zarja Klun
Katja Knez Steinbuchizpopolnjevanje ZDT
Dr.Anica Koprivc Prepeluh dr. ZDTterapevt ZDT
Meta Koširmag. ZDŠ, izpopolnjevanje ZDT
Nina Koštomaj mag. ZDŠ, izpopolnjevanje ZDT
Dr.Petja Kovačevič dr. ZDT
Mag.Katja Kozlovič izpopolnjevanje ZDT
Sabina Kračun
Sanja Kranjcmag. ZDŠ, izpopolnjevanje ZDTterapevt stažist ZDT
Urška Kranjc Jakša izpopolnjevanje ZDTterapevt stažist ZDT
Dr.Barbara Krešdr. ZDTterapevt ZDT, supervizor ZDT
Sandra Kuharizpopolnjevanje ZDT
Janja Lambergerizpopolnjevanje ZDT
Alenka Lanzizpopolnjevanje ZDTterapevt stažist ZDT
Jana Lavtižar spec. ZDT
Mag.Nataša Leskovec mag. ZDT
Janez Logar mag. ZDŠ, izpopolnjevanje ZDTterapevt stažist ZDT
Vid Lutmanmag. ZDŠ, izpopolnjevanje ZDTterapevt stažist ZDT
Mag.Polonca Majcenovič mag. ZDTterapevt ZDT, supervizor ZDT
Katja Maksičmag. ZDŠ, izpopolnjevanje ZDT
Dr.Mišela Mavričizpopolnjevanje ZDT
Mag.Anja Mesarič izpopolnjevanje ZDTterapevt ZDT
Dr.Peter Metlikovič
Vesna Mirt Čampa spec. ZDTterapevt ZDT
Robert Mlakarizpopolnjevanje ZDT
Dr.Rachel Novšak dr. ZDTterapevt ZDT, supervizor ZDT
Dr.Tanja Patedr. ZDTterapevt ZDT
Martina Pencelj mag. ZDŠ, izpopolnjevanje ZDT
Matjaž Petričmag. ZDŠ, izpopolnjevanje ZDTterapevt stažist ZDT
Saša Petrovičizpopolnjevanje ZDTterapevt stažist ZDT
Ivan Platiša spec. ZDTterapevt ZDT, supervizor ZDT
Dr.Saša Poljak Lukekspec. ZDT, dr. ZDTterapevt ZDT, supervizor ZDT, učitelj ZDT
Dr.Tina Rahne Mandeljspec. ZDT, dr. ZDTterapevt ZDT, supervizor ZDT
Mag.Karolina Rebernikizpopolnjevanje ZDTterapevt stažist ZDT
Marija Remškarizpopolnjevanje ZDTterapevt ZDT
Dr.Tanja Repič Slavič dr. ZDTterapevt ZDT, supervizor ZDT, učitelj ZDT
Dr.Nataša Rijavec Klobučar spec. ZDT
Dr.Tatjana Rožičspec. ZDTterapevt ZDT
Dr.Miha Rutar dr. ZDTterapevt stažist ZDT
Mag.Tatjana Sagernik Kovačič izpopolnjevanje ZDT
Jasmina Sandamag. ZDŠ, izpopolnjevanje ZDTterapevt stažist ZDT
Romana Seljak spec. ZDT
Dr.Barbara Simonič spec. ZDT, dr. ZDTterapevt ZDT, supervizor ZDT, učitelj ZDT
Mag.Melisa Spruk izpopolnjevanje ZDTterapevt stažist ZDT
Dr.Tjaša Stepišnik Perdih dr. ZDTterapevt ZDT
Polona Škrabarizpopolnjevanje ZDT
Kristina Šumak mag. ZDŠ, izpopolnjevanje ZDTterapevt stažist ZDT
Andreja Tasičmag. ZDŠ, izpopolnjevanje ZDTterapevt stažist ZDT
Dr.Nada Trtnik spec. ZDT, dr. ZDTterapevt ZDT
Tanja Valenta izpopolnjevanje ZDT terapevt ZDT
s. Marija Veronika Verbič spec. ZDTterapevt ZDT, supervizor ZDT
Mag.Vida Vidmar Kastelic izpopolnjevanje ZDTterapevt stažist ZDT
Monika Vuk izpopolnjevanje ZDT
Andrejka Vukmir spec. ZDTterapevt ZDT
Mag.Alenka Žavbiizpopolnjevanje ZDTterapevt stažist ZDT
Mag. Boris Žerovnikmag. ZDT
Staš Žnidar mag. ZDŠ, izpopolnjevanje ZDT
Katarina Žugman mag. ZDŠ, izpopolnjevanje ZDTterapevt stažist ZDT
Sara Žvikartizpopolnjevanje ZDT